Újezd u Brna - Úprava náměstí svatého Jana - Ingdop CZ

Újezd u Brna – Úprava náměstí svatého Jana

Újezd u Brna – Úprava náměstí svatého Jana

Újezd u Brna – Úprava náměstí svatého Jana

Rekonstrukce zpevněných úůpch vč. zemních prací (výkopy, násypy), kácení stromů a likvidace dřeva, keřů, frézování asfaltu, likvidace odpadu + recyklát. Dláždění vozovky žulovou dlažbou, provedení dopravního značení, dodávky mobiliáře, přeložky veřejného osvětlení, provedení sadových úprav.