Dopravní zařízení - Ingdop CZ

Dopravní zařízení

Dopravní zařízení

Dodáváme různé druhy dopravních zařízení od svodidel po vodící prahy.

Svodidla

Svodidla

Prodáváme a instalujeme svodidla na všechny druhy komunikací od nejmenších silnic až po dálniční tahy. Dokážeme dodat a namontovat vybraný typ záchytného systému dle platných TP. Dokážeme realizovat všechny potřebné povrchové úpravy či barvy, přizpůsobit a navázat svodidla na okolní zařízení.

Směrové kůly a sloupky

Směrové kůly a sloupky

Zajišťujeme prodej i odbornou instalaci všech druhů směrových kůlů a sloupků.

Dopravní knoflíky

Dopravní knoflíky

Dodáváme vsazované dopravní knoflíky jako bezpečnostní prvky pozemních komunikací. Při snížené viditelnosti a za tmy dokáží tyto prvky bezpečně navádět řidiče, vymezovat jízdní pruhy, ohraničovat připojovací či vybočovací pruhy nebo mosty.

Vodící prahy

Vodící prahy

Při rekonstrukcích vozovek a všude tam, kde je to potřeba, dodáváme různé druhy vodících prahů. Typicky pro vymezení dočasných jízdních pruhů, uzávěry či objížďky.

Máme všechny důležité
ISO certifikáty
Disponujeme Oprávněním vydaným Dopravným úřadem Slovenské republiky na vykonávání určených činností: Montáž, opravy a údržba určených technických elektrických zařízení.
Máme všechny důležité
ISO certifikáty
Disponujeme certifikáty ISO v oblasti managementu kvality, životního prostředí i bezpečnosti práce.
Máme všechny důležité
ISO certifikáty
Disponujeme certifikáty ISO v oblasti managementu kvality, životního prostředí i bezpečnosti práce.
Previous
Next