Dopravní zařízení - Ingdop CZ

Dopravní zařízení

Dopravní zařízení

Dodáváme různé druhy dopravních zařízení od svodidel po vodící prahy.

Svodidla

Svodidla

Prodáváme a instalujeme svodidla na všechny druhy komunikací od nejmenších silnic až po dálniční tahy. Dokážeme dodat a namontovat vybraný typ záchytného systému dle platných TP. Dokážeme realizovat všechny potřebné povrchové úpravy či barvy, přizpůsobit a navázat svodidla na okolní zařízení.

Směrové kůly a sloupky

Směrové kůly a sloupky

Zajišťujeme prodej i odbornou instalaci všech druhů směrových kůlů a sloupků.

Dopravní knoflíky

Dopravní knoflíky

Dodáváme vsazované dopravní knoflíky jako bezpečnostní prvky pozemních komunikací. Při snížené viditelnosti a za tmy dokáží tyto prvky bezpečně navádět řidiče, vymezovat jízdní pruhy, ohraničovat připojovací či vybočovací pruhy nebo mosty.

Vodící prahy

Vodící prahy

Při rekonstrukcích vozovek a všude tam, kde je to potřeba, dodáváme různé druhy vodících prahů. Typicky pro vymezení dočasných jízdních pruhů, uzávěry či objížďky.

Máme všechny důležité
ISO certifikáty
Disponujeme certifikáty ISO v oblasti managementu kvality, životního prostředí i bezpečnosti práce.
Máme všechny důležité
ISO certifikáty
Disponujeme certifikáty ISO v oblasti managementu kvality, životního prostředí i bezpečnosti práce.
Máme všechny důležité
ISO certifikáty
Disponujeme certifikáty ISO v oblasti managementu kvality, životního prostředí i bezpečnosti práce.
Previous
Next