Sanácia zosuvu svahu na R1 v km 36,750 L´JP - I.etapa - Ingdop CZ

Sanácia zosuvu svahu na R1 v km 36,750 L´JP – I.etapa

Sanácia zosuvu svahu na R1 v km 36,750 L´JP – I.etapa

Sanácia zosuvu svahu na R1 v km 36,750 L´JP – I.etapa