Revitalizace městského hřbitova Hranice IV. etapa – část A - komunikace a zpevněné plochy - Ingdop CZ

Revitalizace městského hřbitova Hranice IV. etapa – část A – komunikace a zpevněné plochy

Revitalizace městského hřbitova Hranice IV. etapa – část A – komunikace a zpevněné plochy

Revitalizace městského hřbitova Hranice IV. etapa – část A – komunikace a zpevněné plochy

V rámci stavby byla provedena pokládka zámkové dlažby.