Revitalizace centra Vizovic - Ingdop CZ

Revitalizace centra Vizovic

Revitalizace centra Vizovic

Revitalizace centra Vizovic

demolice kotelny, místní komunikace, parkovací plochy, účelové zpevněné plochy, chodníky, plocha pro kontejnery, sadové úpravy, prvky drobné architektury, veřejné osvětlení, ochrana sdělovacího kabelu, dělící stěna