Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná – SO 01 Hvozdná oprava chodníku podél silnice III/4913 - Ingdop CZ

Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná – SO 01 Hvozdná oprava chodníku podél silnice III/4913

Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná – SO 01 Hvozdná oprava chodníku podél silnice III/4913

Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná – SO 01 Hvozdná oprava chodníku podél silnice III/4913

V rámci stavby byla provedena pokládka zámkové dlažby a živičného povrchu.