Přeložka chodníku a výstavba odstavené plochy na Nábřežní ulici ve městě Karolinka - Ingdop CZ

Přeložka chodníku a výstavba odstavené plochy na Nábřežní ulici ve městě Karolinka

Přeložka chodníku a výstavba odstavené plochy na Nábřežní ulici ve městě Karolinka

Přeložka chodníku a výstavba odstavené plochy na Nábřežní ulici ve městě Karolinka

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce zpevněných ploch včetně zemních prací, komunikace, dopravního značení a zámečnické práce.