Hradec Králové - Terminál hromadné dopravy - Ingdop CZ

Hradec Králové – Terminál hromadné dopravy

Hradec Králové – Terminál hromadné dopravy

Hradec Králové – Terminál hromadné dopravy

Dodávka a montáž kamenné dlažby (3 946 m2), kamenné mozaiky (12 930 m2), žulové kostky (1 605 m2), žulových obrubníků (2 198 bm).