Horní Suchá, Pacalůvka - Oprava povrchu silnice - Ingdop CZ

Horní Suchá, Pacalůvka – Oprava povrchu silnice

Horní Suchá, Pacalůvka – Oprava povrchu silnice

Horní Suchá, Pacalůvka – Oprava povrchu silnice

V rámci stavby byla provedena výměna podkladních i vrchních živičných vrstev komunikací, obnova příčných sklonů, frézování, vyrovnávka projetých okrajů, zřízení dočasneého i trvalého dopravního značení a pokládka geomříže.