Havířov - Náměstí T. G. Masaryka - Ingdop CZ

Havířov – Náměstí T. G. Masaryka

Havířov – Náměstí T. G. Masaryka

Havířov – Náměstí T. G. Masaryka

Stavba místních komunikací, chodníků, parkovacích stání, cyklostezky, autobusových zálivů, zpevněné plochy náměstí, chodníky náměstí.