Bohuňovice - Obnova místní MK - osa B Pod Lipami - Ingdop CZ

Bohuňovice – Obnova místní MK – osa B Pod Lipami

Bohuňovice – Obnova místní MK – osa B Pod Lipami

Bohuňovice – Obnova místní MK – osa B Pod Lipami

V rámci stavby bylo provedeno frézování živičného krytu, úprava kanalizace, sadové úpravy, provedení dopravního značení a kladení zámkové dlažby, žulových kostek, obrub z žulových kostek.